"Kanchanaburi College of Agriculture And Technology"

 
570613_1
กิจกรรมตรวจหอพักชายเพื่อรองรับการตรวจ สมศ มีความพร้อมระดับหนึ่ง
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ค 2557
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570611_1
ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯเข้าร่วมคัดเลือกนักกรีฑาและมวยสากลสมัครเล่น
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย 1 ก.ค 2557 
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570613_2
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชายและหญิง อศจ กาญจนบุรี
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570612_2
ร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570611_2
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570610_4
การคัดเลือกตัวแทนกีฬา อศจ กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เจ้าภาพ
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
 
570613_1
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย.2
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
งานร่วมพลังขับเคลือน  บนเส้นทางปรองดอง สู่ถนนหลักสามัคคี
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570611_1
คณะผู้บริหารจากประเทศไต้หวันเข้าศึกษาดูงาน วษท. กาญจนบุรี
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
พิธีไห้วครูประจำการศึกษา 2557 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570613_2
บริษัท เอไอเอส 3G 2100 มามอบซิมโทรศัพย์เพื่อรับส่งข่าวสารผ่าน sms
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570612_2
การอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570611_2
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2557 ณ. วัดถ้ำเขาปูน
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
570610_4
กิจกรรมวันฉัตรมงคล 5 พ.ค. 2557 ณ. ศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี
 
คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวด่วน ! จากสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

Syndicate content