ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถ(สัตวศาสตร์)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถ(ภาษาไทย)
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการครู (สัตวศาสตร์)
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการครู (ภาษาไทย)
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ลิ้งค์น่าสนใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด