"Kanchanaburi College of Agriculture And Technology"

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ภาพข่าว: ประชุม กรอ.อศ.

คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ตัวแทนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558  ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

วันที่: 27/01/2016

ภาพข่าว: เด็กอาชีวะโชว์กึ๋น...จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา และแข่งหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพ...
ภาพข่าว: ประชุม กรอ.อศ.

การชุมนุมลูกสือ-เนตรนารีวิสามัญ

การชุมชนลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคกลาง ครั้งที่ 7 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 15-19 มีนาคม 2559

วันที่: 16/03/2016

ภาพข่าว: ประชุม กรอ.อศ.

การประชุมวิชาการระดับชาติ

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วันที่: 22/02/2016

ภาพข่าว: ประชุม กรอ.อศ.

ฝึกอบรมเยาวชนเกษตร

นำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมเยาวชนเกษตรไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนระหว่าง วัน ที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่: 18/02/2016

ภาพข่าว: ประชุม กรอ.อศ.

คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

ตัวแทนนักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558  ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

วันที่: 27/01/2016

                                                              ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวสารประกาศต่างๆ

File Icon ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

File Icon ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดเวลาสถานที่ในการประเมินสมถรรณะ

File Icon ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

File Iconประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารอเนกประสงค์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

File Iconประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักศึกษา

File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 
 

 

 

 

Syndicate content