ฝ่ายบริหาร

นางจตุพร ตันติรังสี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา