ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 21/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 300012
Page Views 521692
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ ทวิภาคี  ขยายโอกาสทางการศึกษา  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต  การวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ

5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการจัดการศึกษา