ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น (อ่าน 365) 13 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 390) 02 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สมรรถนะ (อ่าน 299) 29 พ.ย. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566 (อ่าน 398) 18 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการครู (ประมง) (อ่าน 548) 16 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 446) 19 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานราชการ(ภาษาไทย) (อ่าน 366) 05 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานราชการ(สัตวศาสตร์) (อ่าน 336) 05 ต.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถ(สัตวศาสตร์) (อ่าน 371) 27 ก.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถ(ภาษาไทย) (อ่าน 308) 27 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการครู (สัตวศาสตร์) (อ่าน 486) 14 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการครู (ภาษาไทย) (อ่าน 350) 14 ก.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 383) 05 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 324) 04 ส.ค. 65
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน(โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ) (อ่าน 358) 25 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ภาษาไทย) (อ่าน 439) 05 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัตวศาสตร์) (อ่าน 393) 05 ก.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน (อ่าน 394) 04 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ภาษาไทย) (อ่าน 374) 24 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(สัตวศาสตร์) (อ่าน 466) 24 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (อ่าน 371) 22 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (อ่าน 313) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 367) 31 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 423) 24 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เจ้าหน้าที่พัสดุ) (อ่าน 444) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 501) 05 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน (อ่าน 446) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูพิเศษสอน (อ่าน 363) 03 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 441) 28 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 420) 01 เม.ย. 65
รับสมัครครูพิเศษสอน (อ่าน 495) 31 มี.ค. 65
รับสมัครพนักงานราชการ (อ่าน 486) 29 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 392) 25 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (อ่าน 431) 08 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (อ่าน 460) 17 ก.พ. 65
รับสมัคร (ครูพิเศษสอน) (อ่าน 564) 15 ก.พ. 65
ประกาศแจ้งการกลับเข้ามาเรียนรูปแบบ on site (อ่าน 475) 14 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคาร (อ่าน 537) 21 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (อ่าน 600) 17 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน (อ่าน 662) 02 พ.ย. 64