ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(ภาษาไทย) (อ่าน 42) 24 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(สัตวศาสตร์) (อ่าน 32) 24 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (อ่าน 57) 22 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (อ่าน 40) 21 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 95) 31 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 129) 24 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เจ้าหน้าที่พัสดุ) (อ่าน 157) 18 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 204) 05 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน (อ่าน 182) 05 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูพิเศษสอน (อ่าน 152) 03 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 194) 28 เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 169) 01 เม.ย. 65
รับสมัครครูพิเศษสอน (อ่าน 226) 31 มี.ค. 65
รับสมัครพนักงานราชการ (อ่าน 223) 29 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 164) 25 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) (อ่าน 231) 08 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (อ่าน 235) 17 ก.พ. 65
รับสมัคร (ครูพิเศษสอน) (อ่าน 328) 15 ก.พ. 65
ประกาศแจ้งการกลับเข้ามาเรียนรูปแบบ on site (อ่าน 266) 14 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคาร (อ่าน 313) 21 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (อ่าน 374) 17 พ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษสอน (อ่าน 414) 02 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 389) 29 ต.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 329) 27 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน (อ่าน 390) 25 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (อ่าน 323) 20 ต.ค. 64
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร (อ่าน 276) 15 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (อ่าน 290) 04 ต.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพัสดุ (อ่าน 369) 20 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัสดุ (อ่าน 343) 17 ส.ค. 64
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ พัสดุ (อ่าน 339) 04 ส.ค. 64
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ พัสดุ (อ่าน 325) 20 ก.ค. 64
ประกาศ วษท กาญ สอนออนไลน์ 14 กค 64 (อ่าน 278) 13 ก.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 285) 07 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 298) 28 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการครู (อ่าน 319) 23 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ (อ่าน 311) 14 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (ครูสัตวศาสตร์) (อ่าน 424) 28 พ.ค. 64
ประกาศปฎิทินการรับมอบตัวนักศึกษาใหม่1/2564 (อ่าน 322) 08 พ.ค. 64
ประกาศผลคัดเลือกครูจ้างสอน (วิทยาศาสตร์) (อ่าน 277) 05 พ.ค. 64