ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 18/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 218747
Page Views 386669
ลิ้งค์น่าสนใจ
วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์   

 เป็นองค์กรจัดการศึกษาอาชีวเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตฐานสากล

พันธกิจ

(1) จัดการศึกษาอาชีวเกษตร ระดับ ปวช. และปวส ให้มีสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ

(2) ให้บริการด้านฝึกอบรมวิชาชีพ จัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน

(3) วิจัย  สร้างวัตกรรมเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

(4)สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีวศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(5) บริหารจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ