อาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ใช้แนวทางโรงเรียนพระดาบส)
อาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ใช้แนวทางโรงเรียนพระดาบส)

โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ(ใช้แนวทางโรงเรียนพระดาบส)
 เรียน  กิน 
อยู่ ฟรี!! (อาหาร 3 มื้อ)
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรวิชาชีพ (ระยะเวลา 1 ปี)

หลักสูตร 1 ปี
6 เดือนแรก 
1. ฐานงานช่างยนต์
2. ฐานงานช่างไฟฟ้า
3. ฐานงานอิเล็กทรอนิกส์
4. ฐานงานปูน
5. ฐานงานไม้
6. ฐานงานตีเหล็ก
7. ฐานตะไบ
8. ฐานเชื่อมไฟฟ้า
9. ฐานงานเขียนแบบ
10. ฐานงานไฮดรอลิกนิวเมติก
11. ฐานงานเกษตร

3 เดือนเรียนเฉพาะทาง 
 เรียนที่ตนเองชอบหรือถนัด
2 เดือนฝึกงาน 
1 เดือนทำโปเจคจบ(ชิ้นงาน) 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ