รายงานงบทดลอง(งานบัญชี)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย 2564

เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตุลาคม 2564
พฤจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

สินทรัพย์