ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 21/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 299991
Page Views 521671
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายจงสวัสดิ์ หุนตระกูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางเบ็ญจางค์ อู่สุวรรณ
งานวางแผนและงบประมาณ

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายศุภฤกษ์ เสริมสุข
งานความร่วมมือ

นางเฉียว บัวอุไร
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวเสาวภา สร้อยจำปา
งานประกันคุณภาพแะมาตราฐานการศึกษา

นายเกรียงศักดิ์ เฮงสกุล
งานสวัสดิการร้านค้า

นายจงสวัสดิ์ หุนตระกูล
งานฟาร์และโรงงาน

นายธนบุตร ปิยะพันธุ์
งานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี

นายสุพัฒนา เกตุประทุม
งานสวนสมุนไพร สวนไม้ผล (มะขามป้อม)