ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 23/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 179080
Page Views 316950
ลิ้งค์น่าสนใจ
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นายจงสวัสดิ์ หุนตระกูล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต. ธงชัย ชูทรัพย์
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา,หอพักชาย

นายบุญธรรม อู่สุวรรณ
งานปกครอง

นางสาวปาริณี ทิมพิทักษ์
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายวรพงศ์ สังข์น้อย
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา,งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

นางมลินี นวนอนันต์
งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน,งานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรระยะสั้น

นายศิริชัย ผ่องศิริ
งานประกอบอาหารโครงการปฎิรูปการศึกษาเกษตร,โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

นายจิรวัฒน์ มลิวัลย์
งาครูที่ปรึกษา อกท

ว่าที่ ร.ต. พงศธร สินธุรัตน์
งานนักศึกษาวิชาทหาร

นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม
งานลูกเสือ

นายสำราญ พลอยประดับ
งานโครงการโรงเรียน ตชด/ปชด

นางเฉียว บัวอุไร
งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง,ศูนย์การเรีนรู้เกษตรอินทรีย์ชีววิถีกาญจนบุรี

นายกฤษณพงศ์ ชมภู่
งานดนตรีและนันทนาการ