ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 06/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 244682
Page Views 435092
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฎบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีของรัฐ ระบบ GFMIS
( จำนวน 19 รูป / ดู 478 ครั้ง )
"เปิดโลกเทคโนโลยี และนวัตกรรม 2016"
( จำนวน 10 รูป / ดู 228 ครั้ง )
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
( จำนวน 23 รูป / ดู 540 ครั้ง )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู 242 ครั้ง )
คัดเลือกนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทกรีฑา และเปตอง โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และวิท
( จำนวน 8 รูป / ดู 322 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
( จำนวน 50 รูป / ดู 861 ครั้ง )
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 206 ครั้ง )
อบรมคณะกรรมการ อกท.ภาคกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 252 ครั้ง )