ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 14/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 207376
Page Views 363618
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฎบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินบัญชีของรัฐ ระบบ GFMIS
( จำนวน 19 รูป / ดู 383 ครั้ง )
"เปิดโลกเทคโนโลยี และนวัตกรรม 2016"
( จำนวน 10 รูป / ดู 190 ครั้ง )
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
( จำนวน 23 รูป / ดู 421 ครั้ง )
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู 192 ครั้ง )
คัดเลือกนักกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทกรีฑา และเปตอง โดยวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และวิท
( จำนวน 8 รูป / ดู 269 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
( จำนวน 50 รูป / ดู 687 ครั้ง )
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
( จำนวน 0 รูป / ดู 169 ครั้ง )
อบรมคณะกรรมการ อกท.ภาคกลาง
( จำนวน 0 รูป / ดู 209 ครั้ง )