ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)โดยใช้อาชีพเป็นฐ

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,12:03   อ่าน 111 ครั้ง