ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม56
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.7 KB
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม57
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.7 KB
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม58
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.7 KB
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม59
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.7 KB