ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 21/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 300007
Page Views 521687
ครูฝึกสอน

นายวีระชัย ทองพราย
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายททนที ทวีโชติ
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นายสุรวิชญ์ พรหมรับ
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาวนันทิยา หลงเอ
ครูฝึกสอนแผนกวิชาพืชศาสตร์

นางสาววาสนา อะนันต์
ครูฝึกสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวมธุรส ขุมทองวัฒนา
ครูฝึกสอนแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร