ผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์ รูปสวย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความถี่ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาใดมากที่สุด
8.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 20.00 น.
20.00 – 24.00 น.
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/04/2016
ปรับปรุง 28/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 326059
Page Views 559660
[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา / แผนกวิชาช่างยนต์
2538 ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา / แผนกวิชาช่างจักรกลหนัก
2545 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น / สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 - 2550 บจก.ซีพีวาย พร็อพเพอร์ตี้ วิศวกรประจำโรงงาน
พ.ค. 2552- ก.พ. 2561 แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ครูพิเศษสอน
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล